Την Τετάρτη (15/7) η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την προσεχή Τετάρτη, 15 Ιουλίου, στις 7.00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού για το 2015. Συνολικά 23 θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη την οποία απέστειλε την Παρασκευή (10/7) στα μέλη ο Πρόεδρος του ΔΣ, Δημήτρης Οικονόμου.   Θυμίζουμε  ότι  οι
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για το κοινό, ενώ λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Χολαργού.

Αναλυτικά, τα 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης της 15ης Ιουλίου έχουν ως εξής:

1) Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και καταστροφής μηχανημάτων, επίπλων και υλικών του Δήμου.

2) Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο οφειλής τελών συντήρησης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Παπάγου.

3) Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο.

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 01/2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρχείο – Μουσείο Παλαιών Χαρτών & Χαρακτικών Αττικής», (νέος κανονισμός λειτουργίας).

5) Έγκριση σχεδίου απόφασης ανάθεσης προμήθειας βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου και πετρελαίου θέρμανσης για το Ν.Π.Δ.Δ.  Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α. με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης.

6) Λήψη απόφασης για παράταση του προγράμματος «Κουζίνα Για Όλους» και ανανέωση  του από 09-07-2013 συμφωνητικού παραχώρησης χώρου  για τη λειτουργία του προγράμματος.

7) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

8) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την επανεξέταση της υπ΄ αριθμ. 60/23-10-2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (περίπτωση Βεντούρη 20-22).

9) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Ασπασίας 68). 

10) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά τη διατήρηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου (Συμβολή Μεσογείων & Υμηττού).

11) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις οδών, προς διευκόλυνση της διέλευσης των απορριμματοφόρων.  

12) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου.

13) Οικονομική ενίσχυση ξενώνα φιλοξενίας γυναικών ¨Η Φοίβη¨.

14) Συζήτηση αιτήματος με αριθμ. Πρωτ. 14648/23.06.2015 με θέμα ¨Ασφάλεια σχολικών κτηρίων του Δήμου¨.

15) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2015.

16) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών.

17) Έγκριση παράτασης συμβάσεων καθαριότητος για υπηρεσίες του Δήμου.

18) Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 288/01.12.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Συγχώνευση ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού¨.

19) Λήψη συμπληρωματικής απόφασης με θέμα καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (συμπληρωματική της 104/2015 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ.).

20) Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού.

21) Δωρεάν παραχώρηση ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Α.Τ. Χολαργού.

22) Έγκριση για την απευθείας μίσθωση δύο (2) ακινήτων για την κάλυψη αναγκών:          1) Πολιτιστικού Κέντρου Παπάγου και 2) Αθλητικών Εγκαταστάσεων Παπάγου.

23) Επιχορήγηση συλλόγου εργαζομένων Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Ετικέτες , ,