MA Optics

NexusLab

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

ΤΙΓΚΑΣ: «Σπατάλες, σπατάλες, σπατάλες...»

Για πολλές και αδικαιολόγητες σπατάλες δημόσιου χρήματος κατηγορεί τον Ηλία Αποστολόπουλο ο Κώστας-Πολυχρόνης Τίγκας. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με αφορμή και την πρόσφατη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του ποσού των 48.816,12 ευρώ για πρόσθετες εργασίες στον Παιδικό Σταθμό της οδού Βερσή στου Παπάγου, αναφέρει: «Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Σεπ. 2015 ζητήθηκε η έγκριση 48.816,12 Ε ως υπέρβαση του αρχικού ποσού για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί εκ παραδρομής     στην     κατασκευή      του
βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στην οδό Βερσή στου Παπάγου. Μέσα σε ένα μήνα δηλαδή δαπανούμε, κατά την άποψή μας άσκοπα, συνολικά 828.816,12 Ε(780000Ε όπως σας είχαμε ενημερώσει πρόσφατα + 48.816,12 Ε η νυν υπέρβαση). Υπενθυμίζουμε ότι αποφασίσθηκε να δοθούν:

Για τη σπατάλη των 780.000 Ευρώ:

195.000 Ευρώ   για  την  προμήθεια  ενός αναρροφητικού
σαρώθρου, την ώρα που ο Δήμος μας ήδη διαθέτει τρία.

340.000 Ευρώ  για τη μελέτη κατασκευής του κτιρίου του ΚΑΠΗ Παπάγου, άγνωστο αν χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του.

245.000 Ευρώ για τη μελέτη στατικής επάρκειας κτισμάτων του Δήμου από το Πολυτεχνείο, για τους σεισμούς. Μελέτη με πολλά και μεγάλα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά της.

Για τη σπατάλη των 48.816,12 Ευρώ:

Σύμφωνα με τον υποβληθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.) προέκυψε η ανάγκη να γίνουν οι παρακάτω νέες εργασίες:

α. Νέες εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση των εκσκαφών – επιχώσεων

Πρόκειται για τέσσερις (4) νέες εργασίες, που αφορούν την διακίνηση προϊόντων εκσκαφής εσωτερικά του εργοταξίου…… Οι παραπάνω εργασίες εκ παραδρομής δεν προβλέφθηκαν στη μελέτη του έργου αλλά είναι απαραίτητες.

β. Νέες εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση των σκυροδεμάτων

Πρόκειται για δύο (2) νέες εργασίες, που αφορούν στη διάνοιξη οπών και  στη χρήση πρόσμιξης για την αύξηση της ρευστότητας του σκυροδέματος. Οι ανωτέρω εργασίες  εκ παραδρομής δεν προβλέφθηκαν στη μελέτη του έργου αλλά είναι απαραίτητες.

γ. Νέες εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση των εργασιών τοιχοποιίας – επιχρισμάτων

Πρόκειται για δύο (2) νέες εργασίες που αφορούν την κατασκευή ικριωμάτων και την επένδυσή τους….. οι οποίες εκ παραδρομής δεν προβλέφθηκαν στη μελέτη του έργου.

δ. Νέες εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση των εργασιών λοιπών τελειωμάτων

Πρόκειται για μία (1) νέα εργασία που αφορά την επίστρωση με ασφαλτική μεμβράνη για την κατασκευή εργασιών μονώσεων,….. Η εργασία δεν τιμολογήθηκε στη μελέτη του έργου αλλά είναι απαραίτητη, για την κατασκευή των μονώσεων.

Η δαπάνη των παραπάνω νέων εργασιών που εκ παραδρομής δεν προβλέφθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 48.816,12 Ευρώ και θα καλυφθεί αποκλειστικά, όπως προτείνεται, από τα απρόβλεπτα έξοδα 71.557,04 Ευρώ της αρχικής σύμβασης.

Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:

Τα 48.816,12 Ευρώ που είναι η υπέρβαση του έργου είναι πολλά λεφτά.

Τα απρόβλεπτα, από τα οποία θα καλυφθεί η υπέρβαση, δεν είναι υποχρεωτικό σε κάθε δαπάνη να καταναλίσκονται.

Η υπέρβαση είναι εντός του ποσού των απρόβλεπτων εξόδων. Ίσως έτυχε. Ίσως.

Αναρωτιόμαστε αν μπορεί να έγινε σοβαρός έλεγχος στη μελέτη όταν εκ παραδρομής δεν προβλέφθηκαν εννέα(9) διαφορετικές εργασίες.

Όταν οι οικογένειες που αναμένουν τη βοήθεια από το Κοινωνικό Παντοπωλείο υπερβαίνουν τις 210, τα χρήματα αυτά δεν δίδονται για άλλους σκοπούς πλην των κοινωνικών.

Την στιγμή που η πατρίδα μας βιώνει τη χειρότερη φάση της κρίσης που τη μαστίζει και που θα την οδηγήσει σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, ποιό σκοπό εξυπηρετεί η τεράστια δαπάνη των 828.816,12 Ευρώ, για μελέτες, προμήθειες και υπερβάσεις που δεν είναι απαραίτητες για την λειτουργία του Δήμου; Πριν ο Δήμαρχος εκδηλώσει τη γαλαντομία του, με δημόσιο χρήμα, σκέφθηκε άραγε τα τεράστια προβλήματα ακόμη και επιβίωσης που αντιμετωπίζουν  κάποιοι συμπολίτες μας;

Ο Κώστας-Πολυχρόνης Τίγκας επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης Παπάγου-Χολαργού επισημαίνει ότι μόνο “τυφλός”, από οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να μην αντιλαμβάνεται την αδήριτη ανάγκη μιας άλλης πολιτικής, μιας πολιτικής με κοινωνικό πρόσωπο, διαφορετικής από αυτή που ακολουθεί μέχρι σήμερα ο Δήμος μας. Οι καιροί απαιτούν καινοτόμες δράσεις, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην δημιουργία υπεραξίας.

Απαιτούν “νέες ιδέες στη νέα εποχή”, σύμφωνα με το προεκλογικό σας σύνθημα κύριε Δήμαρχε. Είναι η ώρα να αποδείξετε ότι έχετε σχέδιο αλλά και  ικανότητά να κάνετε το σύνθημα πράξη. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το αποδείξατε».