Δρομολογείται η ανάπλαση της οδού Βουτσινά

Στα πρότυπα των οδών Περικλέους και Φανερωμένης πρόκειται σύντομα να μεταμορφωθεί και η πολύπαθη οδός Βουτσινά.

Ένα έργο που βρίσκεται καταχωνιασμένο στα συρτάρια της Δημοτικής Αρχής από εποχής Νικολάου πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει να λαμβάνει σάρκα και οστά. Η ανάπλαση της οδού Βουτσινά έρχεται επιτέλους στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης (28/11), σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη του σημαντικού αυτού πρότζεκτ υποδομής για την περιοχή του Χολαργού.

Σύμφωνα με ασφαλείς και αποκλειστικές πληροφορίες του «Μένουμε Χολαργό», η πολύπαθη οδός Βουτσινά, η κυριότερη και πιο πολυσύχναστη οδική αρτηρία της πόλης άνωθεν της λεωφόρου Μεσογείων, θα αποκτήσει τη σύγχρονη και ευρωπαϊκών προδιαγραφών εικόνα των οδών Περικλέους και Φανερωμένης.

Από την πλατεία Φανερωμένης όπου αρχίζει έως και την οδό Αναστάσεως όπου τελειώνει το χολαργιώτικο τμήμα της, η οδός Βουτσινά θα αποκτήσει νέα πεζοδρόμια, νέο ηλεκτροφωτισμό, νέες θέσεις στάθμευσης οχημάτων, νέες θέσεις κάδων απορριμμάτων, παρτέρια-κηπάρια, δίκτυο αγωγών ομβρίων υδάτων και φυσικά νέο οδόστρωμα.

Το έργο ανάπλασης της οδού Βουτσινά θα προχωρήσει είτε με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο είτε από ίδιους πόρους, θα έχει διετή ορίζοντα υλοποίησης, ενώ η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για τον Ιούλιο του 2018.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα της 19ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, στις 19:00, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χολαργού:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 13/2017 πρακτικού τής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

2. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

3. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους τού επιπλέον ποσού από τη χρηματοδότηση του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

5. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των παιδιών των Παιδικών Σταθμών, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Έγκριση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/31.07.2017).

7. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018».

8. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.

9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.

10. Εξέταση του υπ΄ αριθ. 28947/06.11.2017 αιτήματος της Δομής αλληλεγγύης με την επωνυμία: «Τράπεζα Χρόνου Χολαργού - Παπάγου ‘με λύση’», για μετατροπή τού συντελεστή των Δημοτικών τελών (ΔΤ) από επαγγελματικό σε οικιακό.

11. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. Έγκριση του από 24.11.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες επισκευών - μονώσεων στο κυλικείο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου».

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού».

v. ΓΕΝΙΚΑ

16. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2016.

17. Έγκριση Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2017.

18. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διατήρηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

Ετικέτες ,