Στο πλευρό του Μπουτάρη το Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφισμα συμπαράστασης στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, μονοδρόμηση της Ναυαρίνου και ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού τα κυριότερα θέματα της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού για το 2018, την Τρίτη 5 Ιουνίου.

Με αφορμή το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και τη λήψη απόφασης σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου στον Άνω Χολαργό, το «Μένουμε Χολαργό» σας θυμίζει τη δική του πρόταση για μόνιμη και οριστική λύση στο πρόβλημα της βεβαρημένης αυτής περιοχής της πόλης μας.

Η 7η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Χολαργού, με ώρα έναρξης στις 18:45, ενώ όσοι το επιθυμούν μπορούν να την παρακολουθήσουν είτε διά ζώσης, είτε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

http://www.hellasnews.tv/live22/

Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα:

1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου:

2. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη.

3. Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 9973/08.05.2018 αιτήματος της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου-Χολαργού", για την υποχρεωτική εφαρμογή τής δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
(Νομική Υπηρεσία)

4. Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί των: α) από 30.09.2014, β) από 10.09.2014 και γ) από 20.09.2014 αγωγών τού κ. Σωτηρίου Μπλέτσα κατά του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

9. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) Τράπεζας και διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωσή τους.

10. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στο κοιμητήριο Παπάγου κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας.

11. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

12. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

13. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

15. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

16. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου, στις υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017».

18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017».

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

19. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:

Δημοτική Κοινότητα Χολαργού

Δημοτική Κοινότητα Παπάγου

v. ΓΕΝΙΚΑ

20. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 73/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

21. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 41/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

22. Έγκριση διοργάνωσης αγοράς καταναλωτών - έγκριση κανονισμού λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς.

23. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Καταστροφής Υλικών Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

24. Έγκριση απολογισμών πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

25. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

Ετικέτες ,